MobileForms, Dé meest complete mobiele inspectietool voor de bouw

Speciaal voor de bouw hebben we OmniMove MobileForms Mobile Enterprise Application Platform ontwikkeld.

Voor alle digitale mobiele inspecties tijdens het bouwproces.

OmniMove MobileForms wordt als digitale mobiele inspectie o.a. gebruikt bij;

 • Infra
 • Civiel
 • Utiliteit
 • Woningbouw
 • Onderhoud / service
 • Beheer

Door het eenvoudige gebruik en de grote flexibiliteit zijn er reeds honderden formulieren ontwikkeld voor de bouw. Het bouwproces kan zo optimaal ondersteund worden.

Opbouw formulier en PDF lay-out.

Eenmalig wordt het formulier opgebouwd vanuit de template in de eigen huisstijl. Hier worden eventueel ook de koppelingen gelegd met andere systemen. Zoals bijvoorbeeld Relatics, SharePoint, Document Management systemen, Maximo of andere systemen.

Als keuringen / opdrachten binnenkomen worden deze via de dispatch functie automatisch verdeeld naar de keurders / inspecteurs. Ook is het mogelijk om formulieren zonder opdracht in te geven.

Wijzigingen of nieuwe formulieren (bv extra inspecties) kunnen zelf door u worden toegevoegd. Zo is het mogelijk om alles waar nu een papieren formulier van is, dit makkelijk mobiel en digitaal te maken met OmniMove MobileForms MEAP.

Enkele voorbeelden

 • Afwijkingsformulieren
 • Audit formulieren
 • Bon aanvraag
 • BHV ronde
 • Gedragsobservatie
 • Onveilig werken
 • Verbetervoorstel
 • Start werk formulier
 • Keuringen
 • Betonstortformulier
 • Stortvrijgave
 • Checklist wapening
 • Checklist betonwerk
 • Checklist riolering
 • Checklist explosieven
 • Checklist waterhuishouding
 • Checklist fundering
 • Checklist bitumineuze verharding
 • Checklist grondwerk
 • Checklist koppensnellen
 • Schouwformulieren
 • Schadeformulieren
 • Storing formulier
 • Acceptatieformulieren
 • MOOR meldingen (workflow invoeren MOOR melding, uitvoeren MOOR melding)
 • Werkopdrachten (workflow van aanvraag, offerte, werkopdracht, accorderen afrekening)
 • PoP acceptatie formulieren
 • BIS inspectie
 • HAS inspectie
 • Site survey
 • Vooroplevering
 • Opleverformulieren
 • Presentie formulieren
 • Werkplekinspectie
 • Werkplekinspectie Civiel (FTTH)
 • Werkplekinspectie HAS (FTTH)
 • Toolbox
 • Legitimatie formulieren
 • Dagrapport
 • Urenverantwoording
 • ‘0’metingen
 • NEN formulieren
 • NEN 2767
 • VGM inspecties
 • LMRA inspecties
 • ZKM formulieren

You may also like...